Autorikaitse

Veebiajakiri "Scandinavian Home" on SCANDINAVIANHOME OÜ poolt registreeritud veebiajakiri, millega on muu hulgas kaitstud veebiportaalis www.scandinavianhome.ee (edaspidi nimetatud Veebiajakiri "Scandinavian Home" veebiportaal) kuvatavad logod, kujundused, artiklid, dekoratiivlahendused jm antud veebiportaalile, kui konkreetsel juhul ei ole viidatud teisiti.

Veebiajakirja "Scandinavian Home" veebiportaalis lugemine on kõigile tasuta.

Veebiajakirjas "Scandinavian Home"  veebiportaalis sisalduvate materjalide kopeerimine, reprodutseerimine, avaldamine on keelatud, v.a omavahelisel kirjalikul kokkuleppel.
Veebiajakirjas "Scandinavian Home" avaldatud artikleid võib veebiväljaannetes refereerida maksimaalselt kolme esimese lause ulatuses.
Refereerides tuleb alati viidata algallikale scandinavianhome.ee lehele. scandinavianhome.ee veebilehelt refereeritud tekstidele peab alati olema lisatud ka aktiivlink originaalartiklile.
Refereeritud artiklil peab säilima originaalpealkiri. Antud reeglite rikkumisel on  SCANDINAVIANHOME OÜ-l õigus nõuda kahjutasu 300€ (alates 01.septembrist 2017) iga kooskõlastama artikli kasutamise eest.
Kõikvõimalikud teosed, mis saadetakse Scandinavian Home toimetusele avaldamiseks Scandinavian Home veebiportaalis ei kuulu tasustamisele, v.a kui pooled ei lepi eelnevalt kokku teisiti.
Edastades veebiportaalile scandinavianhome.ee avaldamiseks materjale (fotod, artiklid, graafika vms), loovutab Kasutaja varalised õigused scandinavianhome.ee-le tingimusteta avaldamiseks kirjastuse veebikeskkondades.
Tekstide ja fotode autorid on välja toodud kõikide ajakirjas kajastatud artiklite lõpus.
SCANDINAVIANHOME OÜ jätab endale õiguse vastavalt vajadusele ning ette teatamata käesolevaid kasutamistingimusi muuta.

Ideed ja inspiratsioon ei saa kunagi otsa
jälgi meid siin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Scandinavian HOME alustas tegevust aastal 2015.