Millised on elementmajade eelised?

Millised on elementmajade eelised?

Elementmajad pannakse kokku objektil tehases toodetud erinevatest puitkonstruktsioonielementidest (seina-, katuse-, vahelae-, põranda-, terrassi- ja rõduelemendid). Elemendid toodetakse kontrollitud sisetingimustes tagades sellega konstruktsioonide täpsuse ja kõrge kvaliteedi.

Kiire ja lihtne ehitus

Valmiselemendid vähendavad ehitusele kuluvat aega vähendades sellega seoses otseselt ka tööjõukulusid. Puitkonstruktsiooniga elementide kasutamine aitab samaaegselt täita erinevaid ülesandeid- nimelt on elementide tootmise ajal võimalik juba läbi viia ettevalmistustööd ehitusplatsil, näiteks pinnasetööd ning vundamendi ja tehnovõrkude ehitamine. Tänu sellisele töökorraldusele on maja võimalik püstitada väga kiiresti, kõigest paari päevaga.

Kulude kokkuhoid

Mida rohkem säästad ehitusele kuluvat aega, seda väiksemad on ka ehituse arvestuslikud kulud. Lühem ehitusaeg aitab kokku hoida kulusid tööjõule, ehitusseadmetele ja järelevalvele. Lisaks optimeeritakse materjalikulu maksimaalses ulatuses. Tänu kiirele tootmisprotsessile oleme suutelised maju püstitama kuluefektiivselt. Kinnisvaraarendajale tähendab arenduse kiire valmimine  märkismisväärset majanduslikku kasu ja kokkuhoidu.

Kõrgem kvaliteet

Automaatne tootmise tehnoloogia tagab valmiselementidest püstitatud maja vastavuse kehtivatele standartidele ja nõuetele. Täpne projekteerimine koos kontrollitud tootmissüsteemiga kindlustab hoonete kõrge kvaliteedi ja vastupidavuse.

Energiatõhus

Puidu struktuur ja tihedus annavad suurepärase soojusisolatsiooni ning kaitsevad maja niiskuse, hallituse ja kondensatsiooni eest. Meil valmivad puitkonstruktsiooniga majad on energiasäästlikud ja ideaalsed igasuguse kliima keskkonnas. Kvaliteedi järjepidev kontroll ja tänu valmis elementidele võimalik ilmastikukindel ehitusviis on aluseks energiatõhususele.

Ilmastikukindel

Elementide tootmine tehasetingimustes aitab ilmastiku mõju vähendada miinimumini tagades sellega aastaringse püstituse ja hoone kõrge kvaliteedi.

Paindlikkus projekteerimisel

Puitkonstruktsiooniga majad on võimalik projekteerida vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele arvestades sealjuures ka kohalike regulatsioonide, traditsioonide ja planeerimise tingimustega. Konstruktsioonides kasutatakse küll puitmaterjali, aga välise viimistlusmaterjalina on võimalik lisaks puidule kasutada ka veel muid erinevaid lahendusi. Arhitektide jaoks pakuvad tehases toodetud elementmajad rohkelt võimalusi ja uuenduslikke disainilahendusi.

Keskkonnasõbralik

Puitkonstruktsiooniga majadel on palju väiksem süsiniku jalajälg võrreldes muude konstruktsioonidega, kuna puit on ainuke täielikult taastuv ehitusmaterjal. Kasutades puitu ehituses, vähendame kindlasti kasvuhoonegaaside emissiooni ja negatiivset mõju keskkonnale. Puidul on unikaalsed omadused nagu näiteks tugevus, vastupidavus, looduslik soojapidavus ja püsivus. Tootmiseks vajaliku puit hangitakse puiduettevõtetest, kes majandavad oma metsi keskkonda säästval viisil.

Lihtne transportida

Puitkonstruktsiooniga elementmaju on lihtne transportida. Selleks koostatakse alati iga projekti jaoks detailne tarneplaan, et kogu projekt õnnestuks edukalt ja tulemuslikult lõpuni välja.

Turvalisem ja puhtam ehitusplats

Ehitusplats on palju keskkonnasõbralikum, kuna suur osa ehitustööst tehakse ära juba tehases ja platsil toimub ainult majaelementide paigaldus. Tulemuseks on vähem ehitusjäätmeid püstitusel ja puhas ehitusplats. Töötajate ohutuse ja mugavuse tase on oluliselt kõrgem kui traditsioonilise objektil-ehitamise korral.

Pikem kestvus ja püsiv väärtus

Kuna elemendid on toodetud kuivas ja kontrollitud keskkonnas, siis võib olla kindel, et kvaliteetse puitkonstruktsiooniga majad kestavad vähemalt mitmeid põlvkondi. See on ka põhjuseks, miks elementmaja väärtus on püsiv.

Tekst/kujundus: esthus.eu | Scandinavian HOME | S.Heinmets, J.Gotta | Fotod: hemnet.se

Loe ja vaata kõiki artikleid rubriigist MAAKODUD | MAJAD

Ideed ja inspiratsioon ei saa kunagi otsa
jälgi meid siin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Scandinavian HOME alustas tegevust aastal 2015.