HAURATON kvaliteetsed  ehitusmaterjalid

HAURATON kvaliteetsed  ehitusmaterjalid

Hauraton GmbH&Co KG oli teadaolevalt esimene tehases valmistatud rennielementide tootja ja nagu nad ise nimetavad „As the first step to a Global Player”.

Aasta oli 1956. Pärast raskeid aastaid Vene vangistuses naases Karl Hauger, kes oli selle ettevõtja asutaja, jalgsi koju tagasi. Teel koju nägi ta avatud kanaleid, mille peale tekkis tal idee hakata tootma monteeritavaid elemente ehk renne, mida on lihtne paigaldada. Esimesed teadolevad tooted, mida hakati laialdaselt tootma ja mida arendatakse pidevalt tänapäeva vajadusi silmas pidades.

Tänapäeva rennide ja trappide tootmine vastab ehituses kehtivatele standarditele/nõuetele EN1433, mida on vastavalt testitud ja sertifitseeritud. Tooteid valmistatakse Saksamaal poolautamatiseeritud tehases. Samuti keskendutakse uutele materjalilahenduste leidmistele ja seeläbi toodete süsinikjalajälje vähendamisele.

HAURATON  toodete ostu-müügijuht, Heldi Maidra, aitab tänanses loos meie lugejatele paremini selgeks teha, ka tavatarbijale mõeldud tooted, mis on iga elumaja juures väga olulised.

Mis on renn? Renn on tehases valmistoodetud element, mille eesmärk on vett koguda ja seda ära juhtida. Rennid on toodetud betoonist või plastmassist standardpikkustega 1 m ja 0.5 meetrit ja laiusega 100-500mm. Elemendid võivad olla kas sisseehitatud kaldega või ilma. Rennile kinnitub plastikust või metallist katterest. Renn koosneb ühest renniliin rennidest ja settekast/liivapüüdjast, millele on paigaldatud sobivad katterestid ning otsatükkidest. Otsatükkide eesmärk on renniliin mõlemast otsast sulgeda. Settekast/liivapüüdja eesmärk on veest praht ja setted eraldada ning seejärel vesi torusse juhtida.

Mis on trapp? Trapp on valmistoodetud element, mille eesmärgiks on vett koguda ja ära juhtida. Trapp on valmistatud betoonist või plastmassist mõõtudega 30x30cm või 40x40cm. Kõik trapid on varustatud mudakorviga ja metallist katterestiga. Trappe paigaldatakse vihmaveetorude alla või platsidele, kus rennide paigaldus on raskendatud.

Renni või trappi tuleks valida koha, koormusklassi, kalde, pikkuse, sügavuse järgi ja samuti katendi materjali järgi, mis jääb renni/trappi ümbritsema (kivi, betoon, asfalt, killustik, muru vms).

Millal tekib vajadus renni/trappi kasutada? Renni vajadus tekib üldiselt siis kui üleliigset vett pole võimalik loomulikul teel ära juhtida. Koduõuele soovitaksin  sademevee ärajuhtimiseks RECYFIX POINT toodet, vihmaveetorude alla. Mujale FASERFIX või RECYFIX renn. Terrassidele on tootevalikus DACHFIX renn.

Millised on need kohad, kus võiks renni/trappi kasutada?

 Üldiselt jaguneb vajadus kolme suuremasse kategooriasse:

Eeramute ja kortermajade ümbrus

- vihmaveetorude alla
- sissesõidud
- garaaži esised
- sõiduautode parklad
- fassaadid
- rõdud

Vabaaja veetmise kohad

- platsid
- väljakud
- pargid
- mänguväljakud
- staadionid
- tänavad

Tööstusalad/rajatised/infrastruktuur

- raskeveokite parkimisplatsid
- parkimismajad
- kaubanduskeskuste parklad
- garaažid
- pesulad
- töökojad
- tehnoruumid
- bensiinijaamad
- lennujaamad
- sadamad
- terminalid
- maanteed
- ringrajad

Mis on koormusklass ja ja mida see tähendab? Koormusklass näitab suurimat koormust, mida renn/katterest suudab vastu võtta. Ehk teisisõnu kui suur raskus võib renni pealt üle sõita/käia.

Koormusklassid jagunevad järgnevalt:

A15-  jalakäijate ala
B125- sõiduautode ala
C250- kaubikute ala
D400- suuremate kaubikute ja väiksemate veoautode ala
E600- veoautode ala
F900- raskesõidukite alad; sadamad, lennujaamad, terminalid

Millistest materjalidest valmistatakse rennid, katterestid ja kui tugevad ja vastupidavad nad on?

RENNID:
- FASERFIX® rennid valmistatakse kekskonnasõbralikust materjalist, kus kasutatakse basaltkiuga tugevdatud betooni, mis annab renni elemendile erakordse tugevuse ja poldivaba ääris SIDE-LOCK (kiirlukustuse), mille abil on kattereste võimalik rennile paigaldada ilma kinnitusklambrit kasutamata ning tappühendusega.  Toote koormusklassiks on F900.

- RECYFIX®, SPORTFIX®, DACHFIX®RESIST rennid on valmistatud taaskasutatud ja ümbertöödeldud plastist. Toote koormusklass C250

- DACHFIX®STEEL rennid on valmistatud korrosioonikindlast, tsingitud või roostevabast terasest. Toote koormusklass A15

KATTERESTID:
- taaskasutatud plastist, koormusklass A15-C250
- malmist, koormusklass C250-F900
- kuumtsingitud terasest, koormusklass A15-E600
- roostevabast terasest – koormusklass A15-C250

Rennide ja trappide õige paigalduse ja hooldamise korral säilivad nad kogu hoone või rajatise elutsükli vältel ehitusest lammutamiseni.

Millele on vaja renni paigaldamisel tähelepanu juhtida? Tihti tehakse koormusklassi valimisel suur viga. Arvatakse, et tegemist on sõiduauto alaga, aga aeg-ajalt sõidab rennist üle näiteks puukoormaga auto. See tähendab, et automaatselt on vajalik valida tugevama koormusklassiga renn ja katterest. Ning paigaldusel peab samuti lähtuma võimalikust suurimast koormusklassist. Näide: kortermaja parkimisplatsilt soovitakse vett ära juhtida. Tegemist on sõiduautode alaga ja klient leiab, et B125 koormusklassist piisab, kuna seal sõidavad ainult sõiduautod. Samas asub kortermaja prügimaja nii, et prügiauto peab sõitma läbi parkimisplatsi, et prügimajani jõuda. Kuna prügiauto mass on aga kordades suurem sõiduauto massist ning samuti peab see auto saama antud platsil ka manööverdada, siis tegelik koormusklass oleks E600.

Kuidas renni paigaldada? Renni paigaldamisel peab lähtuma tehasepoolsest paigaldusjuhendist. Renn tuleb alati paigaldada sängitusbetoonile. Kõik muu paigaldusinfo on võimalik saada kodulehelt, kus kindlasti peab jälgima, missugune on olemasolev plats (tänavakivi, asfalt, betoon jne), kuhu renn läheb. Kindlasti peab jälgima paigaldusjuhendit, et renn töötaks korrektselt terve renni eluea vältel.

Mille põhjal valida rennile peale sobiv katterest? Katterestid on erineva materjali, värvi ja disainiga. Kõik nad sobivad kasutamiseks nii sise- kui ka välitingimustes. Siseruumides soovitame kasutada roostevabast terasest või plastist kattereste. Näide: Vahel küsitakse, et kas võib ka suurema koormusklassiga katteresti tellida, kui see meeldib rohkem. Vastus on: „Jah”. Pigem ei tohi kunagi valida väiksema koormusklassiga renni ega katteresti.

Miks valida renni asemel trappi? Mõnikord on plats, kus vett ära juhtida väga väike. Samas aga tekib sinna lomp. Sinna võiks panna pigem ikka trapp, millega juhtida vett majast ikka eemale,  kui näha pidevat lompi maja ees. Kõige suurema kasutuse on leidnud RECYFIX®STANDARD plast trapp vihmaveetoru alla paigaldamisel. Jälle küsimus”Miks”. Eestis on enim müüdud lahtist plastist trappi, ilma kaane ja suurema mudakorvita. Hauratoni trapil on olemas haisulukk, mudakorv ja võimalus läbi trapi vihmavett ära juhtida nelja erinevasse suunda. Samuti on tänavakivi paigaldajatel lihtsam trappi paigaldada, sest ta on neljakandiline ehk jääb ära kivi lõikus. Ning koos katterestiga on silmale ka visuaalselt ilus vaadata.

Millised nõuded on trappi rajamiseks, millega peaks koduomanik arvestama? Üldiselt tuleb trapi alune pind tihendada ning toode paigaldada sängitusbetoonile. Iga projekt on aga erinev ning lõpliku lahenduse leidmiseks tuleks konsulteerida meiega. Soovituslikud paigaldusjuhendid on saadaval kodulehel hauraton.eu

Millisest materjalist renni soovitate paigaldada Eesti tingimustes? Kliendid eelistavad Eestis betoonist renni FASERFIX®.
- võimalik kaldega ja kaldeta renni
- renni laius kuni 500mm
- betoonrennil on sisseehitatud kiirlukustussüsteem SIDE-LOCK, poldi- ja klambrivaba katteresti kinnitus. Tänu sellele süsteemile on võimalik rennilt katterest lihtsamalt eemaldada ja renni on tänu sellele kergem puhastada.
- lai katterestide valik
- betoonrenn on valmistatud koormusklassile F900

Kui tihti tuleks renni/trappi puhastama? Minimaalselt 1-2 kord aastas või vastavalt vajadusele. Kui on tegemist aladega, kus on palju puid, peab seda puhastama sagedamini. Toodete puhastamine on mugav tänu rennide kiirlukustussüsteemidele ning trappide mudakorvidele. Väike soovitus klientidele: kindlasti puhastada renni/trappi kevadel, peale lumesulamist.

Millised on 2023.aasta Hauratoni uudistooted? Uueks tooteks on äärekivi integreeritud rennisüsteemiga KERBFIX®. See on mõeldud kohtadesse, kus on vaja paigaldada äärekivi, kuid samal ajal on vajalik ära juhtida ka vihmavett. Toode on valmistatud taaskasutatud plastist. Koormusklass D400.

Kui suureks abiks on integreeritud, äravooluga äärekivi, kui vihma sajaks liiga palju, kuidas see toimib? Integreeritud äravooluga äärekivi võimaldab äravoolu suuremalt alalt kui seda suudab restkaev või trapp. Samuti on sellel kogumisfunktsioon, ehk osa vihmavett on võimalik talletada äärekivis enne kui see voolab sademeveekanalisatsiooni. Seeläbi on võimalik suurem kogus sadevett efektiivselt ära juhtida. Igal tootel on oma kindel maksimaalne hulk sadevett, mida see toode suudab korraga ära juhtida. Kui aga tekib olukord kui sajab renni jaoks liiga palju vihma, siis on kas valitud vale toode või ei ole järgitud hooldusjuhendit. Kõikide toodete puhul on võimalik meiega konsulteerida. Seeläbi saame leida tehniliselt õige lahenduse, et tagada sadevee äravool ka kõige raskemates tingimustes.

Milliseid tooteid on veel tootevalikus ja mida soovitate?

- murutugevduskärg RECYFIX®GREEN, sõiduautode ja veoautode alale. Murutugevus kärg võimaldab luua tugevdatud rohealasid. Seega on võimalik rohkem rohealasid säilitada ning anda neile lisa funktsiooni ilma, et need vajuksid või kaotaksid oma ilu. Näiteks kortermajade või eramute parkimisalad, laatade alad parkides, messialad. Murutugevduskärg on hea alternatiiv traditsioonilisele betoonist murukivile.

- kivi/muru/multši piire LINEFIX®STANDARD, mis on valmistatud taaskasutatud plastist. Antud piire sobib kohtadesse, kus Te soovite, et tee katendi materjal oleks eraldatud ülejäänud haljasalast nähtamatult. Seejuures tagab piire tee kuju säilimise ning pikema eluea.

Kõikide toodete kohta saate infot küsida e-posti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või telefoni teel 5156 592. Hauraton tegevustega saad kursis olla nii nende veebilehel hauraton.eu kui  FB kontol- Hauraton Estonia ja IG kontol @hauratonestonia

 

 

Tekst/kujundus:  hauraton.eu | Scandinavian HOME | S.Heinmets, J.Gotta | Fotod : hauraton.eu

Loe ja vaata kõiki artikleid rubriigist MAAKODUD | MAJAD

Ideed ja inspiratsioon ei saa kunagi otsa
jälgi meid siin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Scandinavian HOME alustas tegevust aastal 2015.