00-ajakiri-mobiilis.png
Veebiajakiri "Scandinavian Home" on Romantilisekodu OÜ poolt registreeritud veebiajakiri, millega on muu hulgas kaitstud internetiportaalis www.scandinavianhome.ee (edaspidi nimetatud Veebiajakiri "Scandinavian Home" internetiportaal) kuvatavad logod, kujundused, artiklid, dekoratiivlahendused jm antud internetiportaalile, kui konkreetsel juhul ei ole viidatud teisiti.

Veebiajakirja "Scandinavian Home" internetiportaalis lugemine on kõigile tasuta.

Veebiajakirjas "Scandinavian Home"  internetiportaalis sisalduvate materjalide kopeerimine, reprodutseerimine, avaldamine on keelatud, v.a omavahelisel kirjalikul kokkuleppel. Veebiajakirjas "Scandinavian Home" avaldatud artikleid võib veebiväljaannetes refereerida maksimaalselt kolme esimese lause ulatuses. Refereerides tuleb alati viidata algallikale scandinavianhome.ee lehele. scandinavianhome.ee veebilehelt refereeritud tekstidele peab alati olema lisatud ka aktiivlink originaalartiklile.
Refereeritud artiklil peab säilima originaalpealkiri. Antud reeglite rikkumisel on  Romantilisekodu OÜ-l õigus nõuda kahjutasu €300 (alates 01.septembrist 2017) iga kooskõlastama artikli kasutamise eest.
Kõikvõimalikud teosed, mis saadetakse Scandinavian Home toimetusele avaldamiseks Scandinavian Home internetiportaalis ei kuulu tasustamisele, v.a kui pooled ei lepi eelnevalt kokku teisiti.

Liitudes uudiskirjaga garanteerib Romantilinekodu OÜ andmete konfidentsiaalsuse internetiportaali www.scandinavianhome.ee kasutajate isikuandmete salastatuse, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel ning erikokkulepete korral (võimalike kampaaniate, mänguvõitude jne võitjate avaldamisel).

Romantilinekodu OÜ jätab endale õiguse vastavalt vajadusele ning ette teatamata käesolevaid kasutamistingimusi muuta.
Liitu uudiskirjaga